Hệ thống giao thông tỉnh Sơn La

Hệ thống GTVT đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La (tính đến 04/4/2018) có tổng chiều dài mạng: 10.341 Km mật độ đường ô tô đạt 0,68Km/Km2 . Theo quy hoạch đến năm 2020 sẽ đạt 11.645 Km đạt mật độ 0,82 Km/Km2.

Kế hoạch phát triển giao thông vận tải năm 2017

Sau khi nghiên cứu văn bản số 759/KHĐT-TH ngày 12/5/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2017; Sở Giao thông vận tải Sơn La lập kế hoạch phát triển giao […]

Số lượng cầu treo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-TCĐBVN ngày 26/02/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, rà soát toàn bộ các cầu treo trên hệ thống đường Quốc lộ và đường địa phương. Kết quả sau khi rà soát tổng số cầu treo trên toàn tỉnh hiện đang sử dụng là 311 […]

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn (NTM) mới giai đoạn 2010 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt ngày 4/6/2010. Mục tiêu chung của chương trình là xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình […]

UBND tỉnh Sơn La quyết định bổ xung hệ thống đường tỉnh

Nhằm hoàn chỉnh hệ thống đường tỉnh nói riêng và mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Sơn La nói chung theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải.UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 28/09/2012 về việc bổ xung 03 hệ thống đường tỉnh.

Những nghịch lý trong giao thông vận tải đường bộ

Có thể nói, giao thông đường bộ là lĩnh vực trì trệ số một, ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. Là người dân hàng ngày đi lại trên những con đường, tôi xin nêu một số vấn đề được cho là “nóng” nhất, muốn đặt lên bàn Bộ […]