UBND tỉnh Sơn La quyết định bổ xung hệ thống đường tỉnh

Nhằm hoàn chỉnh hệ thống đường tỉnh nói riêng và mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Sơn La nói chung theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải.UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 28/09/2012 về việc bổ xung 03 hệ thống đường tỉnh.

Quyết định được ban hành trên cơ sở quy hoạch phát triển giao thông vân tải tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại tại Quyết định 94/QĐ – UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Sơn La. Để đảm bảo tăng cường công tác quản lý, khai thác các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. 3 đoạn đường bổ xung cụ thể như sau.

1. Đường tỉnh 102 (Vân Hồ – Xuân Nha): bổ xung 27Km nâng tổng chiều dài thành 45Km

2. Đường tỉnh 108 (Thuận Châu- Co Mạ): bổ 10Km nâng tổng chiều dài thành 69Km

3. ĐƯờng tỉnh 112 (Bắc Yên – Làng Chếu): bổ xung 16,3Km nâng tổng chiều dài thành 36,5Km

Như vậy, tổng chiều dài được bổ xung tại quyết định lần này là 53.3Km. Sau khi bổ sung hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La có chiều dài là 906 Km. Chủ đầu tư các tuyến đường trên có tránh nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và hiện trường bàn giao cho Sở giao thông vận tải đúng quy định.

(Sử dụng đèn tín hiệu khi chuyển hướng – ảnh: Trung Kiên)