Ban hành Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 17/9/2012 UBND tỉnh Sơn la đã ban hành quyết định số 16/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 Tính đến tháng 12/2011 trên địa bàn tỉnh Sơn La có 105 tuyến Đường Huyện dài 1.754 Km và  1480 tuyến  Đường Xã:  dài 5.792 Km. Việc ban hành quyết định trên được xem là một căn cứ để UBND huyện , xã thực hiện quản lý hệ thống đường địa phương do đơn vị thực hiện quản lý.Quyết định nêu rõ các Nhiệm vụ của công tác bảo trì đường huyện, đường xã  gồm có:

1. Công tác bảo trì đường bộ bao gồm: Bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất.

2. Bảo dưỡng thường xuyên là công việc hàng ngày hoặc theo định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng quý, nhằm theo dõi tình trạng đường bộ, đưa ra giải pháp ngăn chặn hư hỏng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng đường bộ, duy trì tình trạng làm việc bình thường của đường bộ để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

3. Công tác sửa chữa định kỳ bao gồm sửa chữa vừa và sửa chữa lớn; giữa hai kỳ sửa chữa lớn có ít nhất một lần sửa chữa vừa. Thời hạn sửa chữa vừa và sửa chữa lớn đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

4. Công tác sửa chữa đột xuất là sửa chữa các sự cố hư hỏng đường bộ do thiên tai lụt, bão hoặc các sự cố bất thường khác gây ra. Đơn vị quản lý đường bộ trực tiếp phải chủ động lập phương án, khẩn trương huy động mọi lực lượng về nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức phân luồng, khắc phục đảm bảo giao thông và báo cáo nhanh về cơ quan Phòng chống lũ bão của huyện, tỉnh để được hỗ trợ vật tư, kinh phí đảm bảo giao thông tuyến đường.

Quyết định được Sở GTVT tham mưu trình UBND tỉnh ban hành có ý kiến của Sở Tài Chính về mặt tài chính và được UBND các huyện thị góp ý tại buổi hội thảo do Hội cầu đường tổ chức. điểm mới trong quyết định lần này là việc tổ chức thực hiện theo đó nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý UBND cấp huyện tùy theo khối lượng đường huyện, đường xã của từng địa phương, quyết định thành lập Hạt quản lý đường và biên chế của Hạt quản lý đường bộ cho phù hợp (tối đa không quá 05 biên chế/ Hạt) và sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ để chi trả lương và các khoản phụ cấp theo quy định.

Toàn văn quyết định tải Tại đây