Ban hành Quy chế in, phát hành, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với người và phương tiện thủy nội địa

Ngày 06/5/2016, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 502/QĐ-CĐTNĐ về Ban hành Quy chế in, phát hành, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

Ban hành tiêu chuẩn mới về sức khỏe của người lái xe các hạng

Theo tiêu chuẩn mới về sức khỏe cho người lái xe đã loại bỏ quy định về cân nặng, thể lực, chiều cao, vòng ngực. Các tiêu chuẩn mới về sức khỏe được chia theo 9 chuyên khoa gồm tâm thần, thần kinh, mắt, tai – mũi – họng, cơ xương khớp, hô hấp, thuốc […]

Thời hạn cấp đổi giấy phép lái xe vật liệu mới (PET)

Trước nhiều thông tin thiếu chính xác về thời hạn bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe (GPLX) sang loại sử dụng vật liệu mới. Ngày 12-11-2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã có Công điện số 5971/TCĐBVN-QLPT&NL do ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng ký, […]

Chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)

       Trong thời gian tới giấy phép lái xe mới của Việt Nam sẽ được sử dụng trong các nước tham gia hiệp định GMS. Rất thuận lợi trong việc giao thương, di lịch giữa các nước. dưới đây là đôi điều về hiệp định này để bạn đọc thêm thông tin về các nước […]

Triển khai cấp GPLX mới: Thuận cho quản lý, lợi người sử dụng

         GPLX mới sẽ chính thức được cấp phát, sử dụng trên toàn quốc từ quý II/2012. GPLX mới được in bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị lưu hành tại tất cả các nước tham gia Hiệp định GMS, dễ bảo quản, khi đến hạn có thể đổi ở mọi địa phương, […]