Chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe vật liệu PET

Triển khai nội dung Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải. Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện tốt công tác cấp đổi giấy phép lái xe các hạng, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai đúng lộ trình và giảm thời gian đi lại cho nhân dân khi đến cấp đổi giấy phép lái xe các hạng, Sở Giao thông vận tải Sơn La đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố thông báo rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn quản lý nắm được thời gian, lộ trình để đổi giấy phép lái xe loại cũ (bằng bìa giấy) sang loại mới bằng vật liệu PET như sau:

  1. Giấy phép lái xe ô tô: chuyển đổi trong năm 2014;

2. Giấy phép lái xe hạng A4: chuyển đổi trong năm 2015;

3. Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3):

a) Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trong năm 2016;

b) Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trong năm 2017;

c) Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trong năm 2018;

d) Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trong năm 2019;

đ) Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trong năm 2020.

4. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp gồm:

a) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 (Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);

b) Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh thư nhân dân và được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng, Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân được biết để thực hiện.

Trân trọng sự phối hợp của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh./.