Sẽ cấp giấy phép lái xe hạng B1 (xe số tự động) và thay đổi trong công tác cấp đổi GPLX.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ có hiệu lực từ 01/01/2016 theo đó trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có nhiều điểm mới, những điểm nổi bật như sau:

 1. Sẽ Chính thức cấp GPLX hạng B1 (xe số tự động) từ ngày thông tư có hiệu lực cho các cá nhân có nhu cầu học và thi lấy giấy phép lái xe hạng này. Người được cấp GPLX hạng B1 (xe số tự động) không được điều khiển xe số cơ khí (số sàn) nhưng được giảm số giờ học thực hành xuống 340 giờ, rút ngắn được 80 giờ so với ng học B1 số sàn. Nhưng nếu có nhu cầu nâng hạng lại phải học bổ sung 120 giờ thực hành trước khi thi sát hạch.

2. Hiện nay, mỗi cá nhân được cấp duy nhất 01 số quản lý và 01 GPLX bằng vật liệu PET. Tại Thông tư này đã điều chỉnh thành mỗi các nhân được cấp duy nhất 01 số quản lý GPLX nhưng được cấp 01 GPLX không thời hạn và 01 GPLX có thời hạn. Việc tách ghép được thực hiện theo nhu cầu của cá nhân và thực hiện tại các điểm cấp đổi trên toàn quốc.

3. Theo điều 57 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2016, giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau: Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: trước ngày 31 tháng 12 năm 2016; Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sau 6 tháng theo lộ trình chuyển đổi, người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

Các nội dung khác được nêu chi tiết tại thông tư 58/2015/TT-BGTVT.