Sở GTVT Sơn La triển khai lắp đặt thiết bị dây truyền cấp giấy phép lái xe theo tiêu chuẩn mới.

Thực hiện Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15/11/2010 Về việc sử dụng từ ngày 1/7/2012 Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET theo mẫu quy định tại được đưa vào và áp dụng cho các trường hợp: cấp mới, cấp đổi cho người có giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng; cấp lại cho người có giấy phép lái xe bị mất, hỏng. 

Một trong những khó khăn lớn nhất là việc đầu tư trang thiết bị phục vụ in giấy phép lái xe theo công nghệ mới và quản lý hệ cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe. Ngoài số thiết bị đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp, mỗi tỉnh phải đầu tư một khoản kinh phí khoảng 1 tỉ đồng cho công tác này. Các thiết bị chủ yếu gồm: Máy chủ cơ sở dữ liệu, các máy trạm phục vụ công tác cấp đổi, máy in thẻ…. Toàn bộ được sử dụng công nghệ số, áp dựng chữ ký số trong toàn bộ các khâu. GPLX mới in ảnh trực tiếp của người lái xe được sử dụng công nghệ IPI mã hóa thông tin ẩn trên ảnh của người lái xe. Các thông tin này được hiển thị dưới kính giải mã đơn giản và tiện dụng đối với lực lượng tuần tra kiểm soát, trên GPLX còn có hoa văn bảo mật và phôi chống làm giả.GPLX mới sử dụng 1 số (mã số) giấy phép lái xe duy nhất cho người lái xe, ứng dụng chữ ký số để bảo mật ảnh chữ ký và con dấu của người phê duyệt cấp nên hạn chế tới mức thấp nhất khả năng làm giả hoặc tẩy xóa sửa chữa.

Sau khi lắp đặt hoàn thành và chuyển giao công nghệ. Sở giao thông vận tải Sơn La dự kiến sẽ tổ chức cấp, đổi từ ngày 01/01/2013 ngay khi được sự đồng ý của Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Giấy phép lái xe theo mẫu cũ đã được Sở GTVT cấp vẫn tiếp tục được sử dụng theo quy định.