Cử đoàn cán bộ đi tập huấn, chuyển giao hệ thống chương trình phần mềm quản lý GPLX mới

           Thực hiện Văn bản số 943/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 19/3/2012 về việc tập huấn, chuyển giao hệ thống chương trình phần mềm quản lý giấy phép lái xe mới.

          Đây là động thái tích cực chuẩn bị cho việc cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới, thuận lợi cho người dùng. Đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Sau khi nhận chuyển giao công nghệ sở Giao thông vận tải sẽ khẩn trương triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nội dung tập huấn: Hướng dẫn cài đặt hệ thống, hướng dẫn sử dụng các phần mềm, thực hành sử dụng các phần mềm, chuyển giao đĩa chương trình và tài liệu hướng dẫn sử dụng theo từng cấp phân chia như sau:

 1. Cấp cơ sở: các cơ sở đào tạo lái xe và các trung tâm sát hạch lái xe: Phần mềm Quản lý đào tạo lái xe cấp cơ sở (PM1); Phần mềm Thu thập dữ liệu Đăng ký cấp GPLX (PM2); Phần mềm Quản lý sát hạch GPLX cơ sở (PM3); Phần mềm Kiểm soát sử dụng GPLX (PM9).

 2. Cấp Sở Giao thông vận tải: Phòng Quản lý Phương tiện và người lái, Ban Quản lý sát hạch thuộc các Sở GTVT: Phần mềm Quản lý cấp trả GPLX (PM4); Phần mềm Quản lý Đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX (PM5); Phần mềm Quản lý in cá thể GPLX (PM6).

 3. Cấp Trung ương: Trung tâm dữ liệu quản lý GPLX trung ương tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Phần mềm Quản lý GPLX Trung ương (PM7); Phần mềm quản lý cấp phát phôi, vật liệu (PM8); Cổng Thông tin điện tử (PM11).

Đoàn Sở giao thông vận tải Sơn La gồm 15 người tham gia lớp tại Thành phố thái nguyên cùng 6 Sở GTVT, 18 đơn vị là CSĐT và TTSH, 56 cán bộ. Thời gian 4 ngày từ ngày 08/04/2012 đến 11/04/2012.