Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017

Từ ngày 18 đến 23/3, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban CHQS Thành phố tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017. Tham dự đợt huấn luyện có 48 tự vệ của Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông.

Kết quả hoạt động Hội KHKT Cầu đường Sơn La năm 2013

Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ hội đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Sơn La, Hội KHKT Cầu đường Sơn La đã có báo cáo số 14/BC-HCĐ ngày 27/11/2013 về tình hình tổ chức, hoạt động của […]

Trung tâm tư vấn cầu đường Sơn La

          Trung tâm Tư vấn Cầu đường Sơn La là đơn vị trực thuộc Hội KHKT Cầu Đường Sơn La được thành lập theo quyết định số 12 ngày 23/08/2010, giấy phép đăng ký hoạt động số 208/ĐK-KHCN ngày 10/09/2010. Tên giao dịch bằng Tiếng Anh của Trung tâm là: Son la BRIDGE AND ROAD […]