Hội KHKT cầu đường: Tổ chức chương trình chinh phục đỉnh Phanxipang

Được sự nhất trí ban chấp hành. Hội KHKT Cầu đường Sơn La sẽ tổ chức chương trình chinh phục đỉnh Phanxipang, nóc nhà Đông Dương có độ cao 3143m. Nội dung chương trình: Thăm quan chợ cốc lếu – lào cai, giao lưu Sở giao thông vận tải Lào cai, chinh phục đỉnh Phanxiphang.

 Thời gian: 03 ngày (dự kiến trong tháng 10, sẽ có lịch cụ thể).

Kinh phí: Chi phí đoàn thăm quan gồm : Thuê phương tiện, tiền ngủ, tiền ăn, vé thăm quan … do quỹ hội tài trợ và sự đóng góp của các hội viên tham gia. Đề nghị cơ quan có hội viên tham gia thanh toán cho cá nhân khoản kinh phí đóng góp. Mức đóng góp là: 500.000VNĐ/cá nhân.

Đề nghị các thành viên hội nhiệt tình đăng ký tham gia qua các chi hội gửi danh sách hội viên tham gia đoàn thăm quan (Họ tên, chức danh công tác) về thường trực hội KHKT Cầu đường Sơn La trước ngày24/9/2012. Căn cứ vào danh sách đăng ký từ các chi hội. Hội KHKT cầu đường sẽ xem xét quyết định danh sách tham gia chính thức.

Yêu cầu:  Để tham gia đoàn các hội viên đăng ký tham gia chuẩn bị trang phục cá nhân tự tập luyện thể lực, đủ sức khoẻ, không bị các bệnh về huyết áp, tim mạch, sợ độ cao.. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Địa chỉ liên hệ: Thường trực Hội KHKT Cầu đường Sơn La, Số 188, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Sơn La hoặc Nguyễn Nam Sơn – Thư ký hội, điện thoại: 0904.085.677, Email: tvcd.sl@gmail.com.