Tổ chức đoàn tới thăm, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vừa qua, từ ngày 08/02/2014 đến ngày 10/02/2014. Sở GTVT Sơn La đã quyết định thành lập đoàn tới thăm, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn thành phần đoàn gồm 48 người là hội viên của Hội KHKT cầu đường, Hội vận tải. Kinh phí đoàn cũng do Hội KHKT cầu đường, Hội vận tải và các hội viên đóng góp. Chuyến đi cũng là điều kiện giao để hội viên giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm với hội viên tỉnh khác. Chiều ngày 10/02/2014 đoàn đã về tới Sơn La an toàn.