Tổng kết hoạt động hội KHKT cầu đường Sơn La năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Ngày 19/02/2013 Hội khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Sơn La đã có báo cáo tổng kết số 02/BC-HCĐ tổng kết các hoạt động Trong năm 2012 chi tiết toàn văn bác cáo như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội năm 2012.

1. Xây dựng tổ chức hội:

– Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường Sơn La là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ trong lĩnh vực giao thông vận tải. Là thành viên của Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam, đồng thời là thành viên của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Sơn La.

– Đến thời điểm hiện nay Hội đã có số hội viên tham gia là 343 hội viên và 18 chi hội trực thuộc.

–  Trong năm 2012 đã liên hệ vận động thành lập  chi hội tại các Huyện: Quỳnh Nhai, Mường La và thành phố Sơn La.

– Trong năm 2012 số hội viên và chi hội được duy trì, đã liên hệ vận động thành lập chi hội tại các huyện chưa có chi hội, thành lập hội viên tập thể tại một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh nhưng chưa thành lập được.

2. Những hoạt động chính

– Tham gia Hội thảo với chủ đề “ Tăng cường năng lực quản lý và đảm bảo chất lượng công trình giao thông” do TƯ Hội tổ chức.

– Tham dự lễ phát động và hướng dẫn Hội thi sáng tạo Kỹ thuật lần thứ III năm 2012 do Liên Hiệp Hội tổ chức.

– Tham dự hội thảo hoàn thiện đề án: “ Tôn Vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Sơn La” do Liên Hiệp Hội tổ chức.

– Tổ chức 3 cuộc Hội thảo khoa học với các chủ đề “ Nâng cao chất lượng công tác tư vấn và đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La”; “Lựa chọn kết cầu mặt đường phù hợp với các vùng trên địa bàn tỉnh Sơn La” và  chủ đề “Quản lý và bảo trì hệ thống đường bộ địa phương”. Với các cuộc hội thảo trên đã nâng cao được nhận thức cho các hội viên về công tác tư vấn ( Tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình giao thông), đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, thông qua hội thảo với những đóng góp ý kiến của các hội viên cũng đã tham mưu để ban hành hệ thống đường địa phương, thành lập trung tâm quản lý bảo trì.

– Tổ chức 02 đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm các tỉnh phía nam (10 hội viên) và các tỉnh miền trung (23 hội viên) cho các hội viên.

– Tổ chức đoàn (30 hội viên) đi chinh phục đỉnh Phanxiphang.

– Tổ chức đón tiếp và giao lưu trao đổi kinh nghiệm với đoàn Hội cầu đường Bến Tre.

– Thông qua Trung tâm tư vấn của Hội, kết hợp với cộng tác viên là các thành viên của Hội để triển khai thẩm tra một số công trình giao thông, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tăng thu nhập cho các hội viên.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động của Hội:  Hoạt động của Hội theo điều lệ, chi tiêu tài chính minh bạch nên không có hiện tượng khiếu nại tố cáo của các hội viên.

4. Đánh giá chung về hoạt động của Hội: Việc phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đã nâng cao nhận thức của hội viên. Tổ chức hội thảo để các hội viên có những ý kiến, đề xuất sáng kiến góp phần xây dựng và phát triển Hội.

5. Tài Chính Hội

– Số dư năm 2011 chuyển 2012 là: 199.115.000

– Chi năm 2012: 209.581.000

Tổng kinh phí chuyển sang năm 2013 là: 253.328.000

6. Hoạt động của Trung tâm tư vấn cầu đường Sơn La:

– Doanh thu năm 2012 Trung tâm đạt: 1.266.956.000 đồng, trích nộp quỹ hội 175.794.000 đồng. Nộp thuế cho nhà nước đạt: 126.696.000 đồng.

– Hiện nay Trung tâm có 7 cán bộ công nhân viên: 01 Giám đốc, 01 kế toán và 05 cán bộ kỹ thuật

– Trung tâm tư vấn cầu đường đơn vị trực thuộc Hội đã liên kết với các chi hội thành viên để thực hiện các nhiệm vụ:

–  Kết hợp với chi hội cơ quan Sở giao thông vận tải để thực hiện các nhiệm vụ tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra các công trình giao thông, tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh.

– Kết hợp với chi hội ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông để thực hiện công tác tư vấn giám sát.

– Kết hợp với chi hội KHKT cầu đường Phù Yên, Sông Mã, Mộc Châu, chi hội công ty Cổ phần tư vấn & đầu tư giao thông Sơn La để thực hiện nhiệm vụ tư vấn thẩm tra một số công trình.

II. Phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2013

1. Củng cố và kiện toàn tổ chức Hội, duy trì hoạt động của các hội viên hiện có, tiếp tục phát triển hội viên mới, vận động thành lập các chi Hội tại các Huyện chưa có chi Hội, vận động thành lập các chi hội, hội viên tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tăng cường mối quan hệ giữa các chi Hội.

2. Khuyến khích các hội viên tham gia các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến tiến áp dụng vào thực tiễn địa phương.

3. Kết hợp tổ chức hội thảo khoa học và các chuyến đi thực tế với các chủ đề (Hạ tầng dịch vụ vận tải, bến thuỷ nội địa, xây dựng giao thông nông thôn, quản lý đường giao thông nông thôn) để các hội viên có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các thành tựu khoa học mới trong lĩnh vực quản lý, xây dựng các công trình giao thông.

4. Tiếp tục  nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động của Trung tâm tư vấn cầu đường Sơn La. Có cơ chế cho các hội viên tham gia hoạt động xây dựng Trung tâm tư vấn, xây dựng Hội.

5. Tham gia nghiên cứu, phản biện các công trình khoa học chuyên ngành cầu đường theo phân cấp.

6. Tìm kiếm sự hỗ trợ của các đơn vị bảo trợ để xây dựng phát triển quỹ hội. Quản lý và sử dụng quỹ Hội minh bạch và hiệu quả.

Trên đây là nội dung kết quả hoạt động của Hội KHKT Cầu đường Sơn La  năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013./.