Trung tâm tư vấn cầu đường Sơn La

          Trung tâm Tư vấn Cầu đường Sơn La là đơn vị trực thuộc Hội KHKT Cầu Đường Sơn La được thành lập theo quyết định số 12 ngày 23/08/2010, giấy phép đăng ký hoạt động số 208/ĐK-KHCN ngày 10/09/2010. Tên giao dịch bằng Tiếng Anh của Trung tâm là: Son la BRIDGE AND ROAD CENTRE  (SONLABROCE).

 Địa chỉ và thông tin liên hệ:

 Trụ sở chính:

Số 188, Nguyễn Lương Bằng, T.P Sơn La, tỉnh Sơn La

 Điện thoại:

 022.3. 753 835

 Email:

tvcd.sl@gmail.com

 Mã số thuế:

5500408967

 Giấy phép ĐKKD:

 208/ĐK-KHCN


Giám đốc Trung tâm: Ông. Nguyễn Nam Sơn               – Điện thoại: 0904085677

Lĩnh vực hoạt động:

      – Trung tâm Tư vấn Cầu đường Sơn La hoạt động trong các công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo dạy nghề, bồi dưỡng kiến thức, thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng. Trung tâm còn có chức năng hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực nêu trên.

      – Nghiên cứu khảo sát thiết kế và triển khai các công nghệ kỹ thuật mới trong lĩnh vực giao thông vận tải.

        – Triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ trong ngành giao thông vận tải:

Các dịch vụ đang triển khai

Trung tâm Tư vấn Cầu đường Sơn La cung cấp các dịch vụ tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng với chất lượng cao nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng bằng cách không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

  • Khảo sát, thiết kế quy hoạch chi tiết và thiết kế các công trình xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật;
  • Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, quyết toán các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật;
  • Lập dự án đầu tư, kiểm định, khảo sát thiết kế các công trình giao thông công chánh;
  • Giám sát thi công xây dựng các công trình cầu đường bộ;
  • Kiểm định chất lượng hạng mục công trình và công trình cầu đường bộ;
  • Bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công nhân kỹ thuật và quản lý kinh tế;

Trung tâm không ngừng hoàn thiện các dịch vụ theo hướng chuyên môn hóa cao, chú trọng hiệu quả công việc, bảo đảm chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu một cách nhanh chóng, tạo lòng tin lâu dài cho khách hàng và tương lai vững chắc cho sự phát triển của Trung tâm.

Các tin khác trong chuyên mục