Hội thảo Xã hội hóa và thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải

Dưới sự bảo trợ của Sở giao thông vận tải Sơn La, ngày 12/9/2014 Hội khoa học kỹ thuật cầu đường tính Sơn La đã tổ chức Hội thảo Xã hội hóa và thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải tại khách Sạn Sơn La Số 1 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Sơn La.

Tới tham gia hội thảo có các Sở Ban nhành có liên quan, đại điện UBND các huyện, thành phố và các Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn. Hội thảo đã đi sâu và các vấn đề như sau:

1. Hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải đường bộ gồm bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ đã được Luật giao thông đường bộ năm 2008 xác định là các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các dịch vụ trên được đầu tư  xây dựng và hoạt động hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đem lại những tiện ích cho hành khách và người điều khiển phương tiện góp phần lập lại trật tự vận tải hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải nói riêng và an toàn giao thông đường bộ nói chung.

2. Quy hoạch hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đã được UBND tỉnh duyệt tại quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 15/8/2013. Trong đó:

– Bến xe: Quy hoạch 52 bến trong đó: Bến cải tạo nâng cấp 11 bến, quy hoạch đầu tư mới là 41 bến; trong đó (bến xe loại 2: 04 bến; bến xe loại 3: 04 bến; bến xe loại 4: 05 bến; bến xe loại 5: 07 bến; bến xe loại 6: 32 bến);

– Bãi đỗ xe tĩnh: Quy hoạch  91 bãi đỗ xe tĩnh. Quy hoạch xây dựng mới 88 bến, giữ nguyên 3 bến.

– Trạm dừng nghỉ: Quy hoạch 03 trạm dừng nghỉ,

– Điểm dừng nghỉ: bố trí trên các tuyến đường phục vụ một số nhu cầu cho hành khách vì vậy quy hoạch phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về dịch vụ giải khát, vệ sinh, cấp nhiên liệu. Quy hoạch 15 điểm.

3. Sở Giao thông vận tải Sơn La đã chính thức công bố danh mục kết cấu hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải kêu gọi xã hội hóa đầu tư, khai thác tại văn bản số 1389/SGTVT-KHTC ngày 08/8/2014, trong đó:

– Kêu gọi đầu tư xây dựng mới theo hình thức xã hội hóa đối với 41 bến xe, 3 trạm dừng nghỉ và 15 điểm dừng nghỉ.

– Chính sách đầu tư: Nhà nước xác định quỹ đất theo qui hoạch, hỗ trợ công tác đền bù, GPMB và giao đất, cho thuê đất theo quy định hiện hành. Nhà đầu tư quyết định quy mô đầu tư xây dựng  các hạng mục công trình trên cơ sở đảm bảo các hoạt động chính theo chức năng của công trình và phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải được phê duyệt.

– Về quản lý, khai thác: Nhà đầu tư đầu tư xây dựng các công trình quyết định hình thức khai thác công trình. Nhà nước xem xét miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư theo qui định của pháp luật.

4. Trình tự đầu tư

– Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, nhu cầu đầu tư và nguồn lực, Nhà đầu tư lập phương án đầu tư gửi Sở GTVT Sơn La.

– Sau khi có văn bản cho phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư Nhà đầu tư lập dự án đầu tư và triển khai các thủ tục liên quan đến các xây dựng công trình.

– Sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành Nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị công bố đưa công trình vào khai thác gửi cơ quan có thẩm quyền.

(chi tiết các nội dung đề nghị liên hệ thường trực Hội Khoa học cầu đường Sơn La, Địa chỉ: 188 đường Nguyễn Lương Bằng – Thành phố Sơn La. Điện thoại: 0904085677)