Hoàn thành kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2012

      Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2012 của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Sở GTVT đã được Ban chỉ huy quân sự thành phố phê chuẩn. Được sự nhất trí của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở GTVT, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, trung đội tự vệ Sở GTVT đã tổ chức khoá huấn luyện tự vệ điểm năm 2012.

       Qua học tập, 22 đồng chí tự vệ đã tiếp thu được nội dung chính về luật DQTV, một số văn bản thi hành Luật DQTV và bài học, nhận thức sâu sắc về phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” và củng cố thêm một bước về nhận thức chính trị, hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của kẻ địch trong tình hình mới, từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quân sự địa phương ở cơ quan mình.

         Các đồng chí Tự vệ cũng đã tham gia huấn luyện về quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu DQTV bộ binh; Chiến thuật DQTV; Tiểu đội Tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra canh gác; các động tác cơ bản, các thế đứng, động tác phòng thủ; Kỹ thuật sử dụng lựu đạn; nguy trang công sự, người và trang bị; Tập bắn súng bài 1 CKC. Qua huấn luyện, từng đồng chí đã nắm bắt được những yếu lĩnh cơ bản về kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, có trình độ kỹ chiến thuật cá nhân cơ bản vận dụng vào trong một số tình huống.

Kết quả toàn khoá huấn luyện

Được sự quan tâm chỉ đạo của các đ/c lãnh đạo BCH cơ quan, khoá huấn luyện đã đạt những kết quả quan trọng:

Kết quả viết thu hoạch nhận thức chính trị: 100% đạt yêu cầu, trong đó có đạt loại giỏi = 90%;  đạt loại khá = 10%.

Kết quả kiểm tra bắn đạn thật súng trường CKC: 100% đạt yêu cầu, trong đó: loại giỏi 75%; Loại khá  25% .

– Kỹ thuật đạt loại khá

– Chiến thuật đạt loại khá.

– Kết quả chung: Ban Chỉ huy quân sự cơ quan nhất trí đánh giá khoá huấn luyện tự vệ Sở Giao thông vận tải Sơn La năm 2012: Đạt loại giỏi