Bộ GTVT chuyển vốn sang một số dự án cấp bách

Theo Công văn số 1725/TTg-KTN ngày 27/9, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ GTVT điều hòa vốn từ việc cắt giảm, dừng thực hiện các dự án khởi công mới của Bộ GTVT là 14 tỷ đồng để tiếp tục bố trí triển khai Dự án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý cấp phép lái xe thống nhất toàn quốc.

 

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất cho phép khởi công 10 dự án giao thông cấp bách năm 2011, trên cơ sở nguồn vốn kế hoạch được giao 27,7 tỷ đồng.


Bộ cũng đề xuất Thủ tướng, nếu không được phép khởi công các dự án, cho phép Bộ điều hòa kế hoạch vốn của các dự án này cho các dự án chuyển tiếp của khối y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và công nghệ thông tin của Bộ. 10 dự án Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng cho phép khởi công bao gồm 6 dự án hệ thống thông tin; 2 dự án cấp nước và xử lý nước thải.