Các dự án sửa chữa định kỳ đã thi công

    Công trình đang thi công

       1. Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến Quốc lộ 37 đoạn Km410+840-Km415+800 (thị trấn Bắc Yên) tỉnh Sơn La.

       2. Gói thầu: Xây lắp công trình, dự án: Sửa chữa đột xuất hư hỏng 02 cống thoát nước Km402+487 và Km402+670/QL.37 tỉnh Sơn La

       Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì – Sở GTVT Sơn La

Tuấn Ngọc