Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở GTVT Sơn La.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở GTVT Sơn La được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận, gồm 7 lĩnh vực sau:

1. Thẩm định thiết kế cơ sở;
2. Cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe các hạng;
3. Cấp GPTC công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ;
4. Cấp giấy phép khai thác theo tuyến cố định vận tải bằng ô tô;
5. Quản lý khai thác công trình giao thông;
6. Thanh tra chuyên ngành;
7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
I, Quá trình triển khai áp dụng
– Các bộ phận liên quan thường xuyên duy trì, áp dụng và từng bước hoàn thiện đi vào nền nếp; đáp ứng nhiệm vụ công việc giao;
– Các thủ tục hành chính trong hệ thống quản lý chất lượng đều được niêm yết công khai; đồng thời được tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả đúng thời gian quy định;
– Mức độ hài lòng của khách hàng: Sở GTVT tiến hành phát phiếu thăm dò, lấy kiến của Quý khách đến giao dịch ghi nhận đánh giá của mình về bộ phận “một cửa”; kết quả toàn bộ các phiếu thu về đều đánh giá tốt và rất tốt
II, Hiệu quả áp dụng các quy trình.
1- Nhận thức, trách nhiệm của các phòng và CBCC trong cơ quan
     – Tất cả lãnh đạo và công chức, viên chức trong cơ quan đều nhận thức rõ ý nghĩa và yêu cầu của việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, qua đó đã thể hiện được ý thức tự giác, trách nhiệm cụ thể được giao cho từng công đoạn công việc và được xem xét đánh giá định kỳ; từ đó, xác định đây là một trong những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính.
     – Phát hiện được những khiếm khuyết, hạn chế, bất cập trong thực hiện áp dụng công việc của các phòng ban chuyên môn; từ đó có biện pháp kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao năng lực hoạt động, cũng như việc tổ chức hoạt động của các phòng ban chuyên môn và cá nhân có liên quan.
2- Đáp ứng yêu cầu của công dân:
     – Thủ tục và quy trình được niêm yết công khai, minh bạch ở các phòng ban, bộ phận được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân.
     – Việc giải quyết hồ sơ của công dân được thực hiện một cách khoa học, theo đúng trình tự, thường xuyên thống kê, theo dõi một cách chặt chẽ.
     – Tiếp nhận được ý kiến phản hồi của công dân trong quá trình giải quyết hồ sơ, qua đó có biện pháp, thái độ chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
     – Kiểm soát được thái độ ứng xử, giao tiếp với công dân của CB-CC có liên quan đến hệ thống, góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng quyền hành sách nhiễu, gây phiền hà nhân dân và các biểu hiện tiêu cực.
3- Hiệu quả thực tiễn:
      – Về thẩm định thiết kế cơ sở: Giải quyết 100% hồ sơ kịp thời, đảm bảo phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng được duyệt, việc thẩm định đúng thẩm quyền, đúng thủ tục, đúng thời gian quy định, không sai sót, tránh gây lãng phí.
      – Cấp mới, cấp đổi lái xe các hạng: Giải quyết 100% hồ sơ kịp thời, đảm bảo đúng trình tự các bước theo quy định, như: sát hạch đào tạo mới, sát hạch lại thí sinh thi trượt, sát hạch do vi phạm phát luật về trật tự ATGT, quá hạn, hỏng, mất …
      – Cấp giấy phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ: đảm bảo cấp phép phù hợp với quy hoạch được duyệt và tính hợp lệ của từng công trình được xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ, giải quyết 100% hồ sơ kịp thời, đúng thời gian, không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.
      – Cấp giấy phép khai thác theo tuyến cố định vận tải bằng ô tô: Đảm bảo các đơn vị quản lý việc vận tải từ bến đi, bến đến, chạy theo hành trình, lịch trình được dễ hơn, tránh các xe chạy không đúng tuyến cố định, 100% các xe được cấp giấy phép khai thác chạy theo đúng tuyến quy định.
     – Quản lý khai thác công trình giao thông: Đảm bảo nâng cao chất lượng quản lý khai thác công trình giao thông từ việc tiếp nhận bàn giao các công trình XDCB để giao cho đơn vị quản lý đường, triển khai kế hoạch giao của cấp trên, phê duyệt hồ sơ dự toán, kiểm tra giám sát và nghiệm thu thanh quyết toán. Các tuyến đường quản lý đều được thực hiện một cách đúng trình tự, khoa học, vì vậy việc quản lý khai thác các tuyến đường luôn được êm thuận, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, đạt hiệu quả cao.
     – Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ: Đã từng bước đi vào nền nếp và ngày càng hoàn thiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
    – Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Qua theo dõi, Ban chỉ đạo nhận thấy đây là nội dung nhiệm vụ có nhiều vấn đề phức tạp, phụ thuộc vào yếu tố khách quan như: đương sự không chấp hành khi được mời làm việc để cung cấp hồ sơ, chứng cứ liên quan; mặt khác liên quan đến nhiều bộ phận, cơ quan phải phối hợp trong quá trình tổ chức kiểm tra, xác minh (trong 9 tháng đầu năm không có trường hợp nào).