Thông báo kết luận của Sở GTVT Sơn La tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Sau khi nghe báo cáo: Đánh giá kết quả hoạt động của Sở GTVT năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; tổng kết công tác cải cách hành chính 2017 và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Sở. Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Thành tựu

– Tổ chức hoàn thành tốt công tác phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh: Các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, hội nghị xúc tiến đầu tư, Hoàn thành rà soát, bổ sung công bố, đi vào quản lý thực hiện quy hoạch GTVT tỉnh Sơn La đến 2020 định hướng đến 2030; bước đầu triển khai quy hoạch cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, tổ chức hoàn thành tốt công tác phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh: Các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, hội nghị xúc tiến đầu tư.

– Hoàn thành rà soát, bổ sung công bố, đi vào quản lý thực hiện quy hoạch GTVT tỉnh Sơn La đến 2020 định hướng đến 2030; bước đầu triển khai quy hoạch cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu.

– Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đảm bảo điều kiện ổn định khi các đơn vị sự nghiệp được cổ phần hóa đi vào hoạt động, tổ chức công đoàn ngành giải thể.

– Tham mưu cho tỉnh đề xuất Bộ GTVT quan tâm đầu tư QL.6, nút thắt đầu thành phố, đường tránh thành phố Sơn La, cầu dân sinh; chuyển đổi một số tuyến đường địa phương thành quốc lộ.

– Tổ chức tốt công tác đảm bảo giao thông khi mưa lũ xẩy ra, giúp các huyện giải quyết nhanh hậu quả mưa lũ.

– Củng cố tăng cường công tác quản lý đường thủy, phát huy thế mạnh khai thác lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình.

– Tăng cường quản lý kinh doanh vận tải; Vận tải khách phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

– Chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu cứng hóa đường đến TTX đi được 4 mùa; phong trào giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ.

– Đẩy mạnh các hoạt động ATGT; tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

3. Công tác cải cách hành chính

4. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Công tác đề án, kế hoạch: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các đề án xã hội hóa công tác quản lý bảo trì; quy hoạch đầu nối với quốc lộ.

Thẩm định về chuyên ngành: Tham gia thẩm định quy hoạch về đô thị; quy hoạch  nông thôn (cần lưu ý quỹ đất dành cho giao thông như thế nào; giao thông tĩnh, kết cấu hạ tầng giao thông…)

Nội dung chi tiết:  Tải về

Tuấn Ngọc