Triển khai công tác đấu thầu các dự án sửa chữa định kỳ trong kế hoạch bảo trì 2018

    Sở Giao thông vận tải được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép triển khai 06 dự án sửa chữa định kỳ trong kế hoạch 2018 tại Quyết định số 182/QĐ-TCĐBVN ngày 17/01/2018, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai các bước lựa chọn đơn vị tư vấn, lập dự án và kế hoạch nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phế duyệt, tính đến thời điểm hiện tại có 09 gói thầu (gói thầu tư vấn, phi tư vấn, gói thầu xây lắp) trong tổng số 18 gói thầu đã được đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu Quốc gia tại các số báo 66 ngày 10/4/2018, số 71 ngày 17/4/2018, số 124 ngày 04/7/2018 ngày 11/7/2018 của báo Đấu thầu.

    Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các gói thầu trên nên tra cứu trên báo đấu thầu để biết thêm thông tin chi tiết.

Tuấn Ngọc