Tổ chức gắn biển công trình hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số: 102/KH-UBND ngày 11/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, về việc tổ chức gắn biển công trình hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2015). Sở Giao thông vận tải đã long trọng tổ chức các lễ gắn biển 03 công trình cụ thể như sau:

Tới tham gia các buổi lễ có đại diện các Ban, Ngành chức năng trong tỉnh, cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong vùng dự án. Tại hiện trường tuyến, Sở giao thông vận tải đã thông qua báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện dự án, nhưng khó khăn thuận lợi và đặc thù của từng dự án.

1. Dự án nâng cấp, cải tạo Đường Kim Chung – Lao Khô huyện Yên Châu có điểm đầu nối vào đường tỉnh 103 tại trung tâm xã Phiêng Khoài, điểm cuối tại bản Lao Khô 1 (hết địa phận Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam); trước đây là đường đất, nhỏ hẹp, việc đi lại của bà con nhân dân và công tác quản lý an ninh biên giới rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa tuyến đường gần như bị ách tắc. Công trình đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 21/11/2012, với quy mô xây dựng 13 Km đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, tổng mức đầu tư 96 tỷ đồng, bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh; công trình chính thức được khởi công xây dựng trong tháng 8/2014 dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Tuy nhiên, Công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 07/9/2015, hoàn thành trước thời hạn 16 tháng

2. Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 117, đoạn Km5 – Km19+800 (Bản Mòng – Mường Chanh): Giai đoạn 1 dự án đã thi công xong cơ bản nền đường và một số công trình thoát nước, do nguồn vốn hạn hẹp, công trình đã tạm dừng thi công từ năm 2006. Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; tuyến đường đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 02/7/2014, với quy mô xây dựng 15,8 Km đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng, bằng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. gói thầu thi công đoạn Km7 – Km15 chính thức được khởi công xây dựng tháng 12/2014; gói thầu thi công đoạn Km15 – Km19+800 khởi công tháng 02/2015. Riêng đoạn Km5 – Km7 đầu tư theo dự án hồ bản Mòng do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Đến nay công trình đã thi công cơ bản xong nền, mặt đường và công trình thoát nước, đang tiếp tục hoàn thiện để bàn giao trong tháng 10/2015. Riêng hạng mục cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực tại Km17+380 hoàn thành trong tháng 11/2015; các gói thầu đều vượt tiến độ từ 2 đến 3 tháng so với hợp đồng và vượt tiến độ dự án trước 36 tháng.

3. Dự án Đường giao thông Pá Màng – Trung tâm xã Nậm Giôn, huyện Mường La có chiều dài gần 8 Km; điểm đầu tuyến nối tiếp từ đường Tái định cư Bản Huổi Chà, điểm cuối tuyến tại Trung tâm xã Nậm Giôn nối vào đường giao thông Mường Giôn – Nậm Giôn. Trước đây là đường công vụ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và di chuyển dân tái định cư cho xã Nậm Giôn, tuyến nhỏ hẹp, dốc dọc lớn chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, do vậy việc đi lại của bà con nhân dân trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa tuyến đường gần như bị ách tắc. Qua thời gian, tuyến đường tiếp tục được đầu tư nâng cấp bằng nguồn vốn Tái định cư Dự án thủy điện Sơn La với quy mô xây dựng 7,68 Km đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A, tổng mức đầu tư 63.871 triệu đồng, dự án được khởi công xây dựng trong tháng 5/2014 và dự kiến hoàn thành quý II năm 2015. Tuy nhiên Công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao cho UBND huyện Mường La để khai thác sử dụng trong tháng 5/2015, hoàn thành vượt tiến độ 01 tháng

Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo qui hoạch, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân cư và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong khu vực.

Trung Kiên