Hoàn Thành dự án đường giao thông Chiềng Ban – Mường Chanh (ĐT117 – Nhánh 1)

Ngày 19 tháng 5 năm 2012. Sở Giao thông vận tải Sơn La đã chủ trì cùng các đơn vị Ban QLDA giao thông Sơn La, tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tiến hành nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác gói thầu số 02 gói thầu hoàn thành sau cùng của dự án.

Đường giao thông Chiềng Ban – Mường Chanh được cải tạo nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi (TCVN 4054-85) có châm chước có tổng chiều dài 15,689 Km mặt đường sử dụng kết cấu đá dăm láng nhựa có bề rộng 3,5m. Hai vị trí vượt suối được xây dựng đường tràn BTCT liên hợp với cống bản khổ rộng 7m tải trọng thiết kế H30-X60.

 Dự án hoàn thành đã đáp ứng được mong mỏi của nhân dân các dân tộc thuộc các xã Chiềng Ban, Chiêng Chung, Chiềng Kheo và Mường Chanh. Trước đây, đoạn đường chỉ đi lại được trong mùa khô. Vào mùa mưa giao thông trong vùng đi lại rất khó khăn Nông sản và hàng hóa không thể vận chuyển được. Đặc biệt là khu căn cứ cách mạng Mường Chanh.

ảnh chụp tại Km7+600 trước khi dự án triển khai thi công

Con đường cũng đã được quy hoạch thành nhánh 1 của Đường tỉnh 117 (quyết định số 1840/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La) là tuyến rất được quan tâm trong hệ thống giao thông.