Khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Sơn La đi Bắc Giang và ngược lại

Sở Giao thông vận tải Sơn La đã nhận được Văn bản số 65/ĐK-CTCP Ngày 04/02/20 của Công ty cổ phần xe khách Sơn La đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định Sơn La đi Bắc Giang và ngược lại sau khi xem xét đối chiếu với Biểu đồ được công bố, để đảm bảo đúng quy định trong khai thác vận tải tuyến cố định Sở GTVT Sơn La thông báo các nội dung sau:

– Đơn vị xin khai thác tuyến: Công ty cổ phần xe khách Sơn La

– Bến đi: Bến xe khách TP. Sơn La, tỉnh Sơn La;

– Bến đến: Bến xe khách Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

– Hành trình chạy xe: Bến xe khách TP. Sơn La – QL 6 – Mộc Châu – Hòa Bình – QL 21- QL 32 – QL 3 – Bắc Ninh – QL 1A – Bến xe khách Bắc Giang và ngược lại;

– Giờ xe xuất bến:

  Tại Bến xe khách TP. Sơn La: 20h15 hàng ngày;

  Tại Bến xe khách Bắc Giang: 17h30 hàng ngày.

Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo đến toàn thể cá nhân, tổ chức có nhu cầu được biết và các doanh nghiệp nếu có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến nêu trên gửi hồ đăng ký khai thác về Sở Giao thông vận tải Sơn La trước 19/02/2016./.