Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại huyện Yên Châu và Mai Sơn.

Thực hiện quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh Sơn La. Ban QLDA giao thông Sơn La đang tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại một số nút giao thông trọng điểm trên quốc lộ 6 địa bàn tỉnh Sơn La.

Cột đèn và đèn tín hiệu: Các loại cột được chế tạo bằng thép tròn côn mạ kẽm nhúng nóng. Với loại cột cần vươn: khung móng cột dùng bu lông M24x1300, móng rộng 1,2m, sâu 1,6m, kết cấu BTXM. Với loại cột thẳng khung móng cột sử dụng bu lông M16x4x500, hố móng  rộng 0,6m, sâu 0,9m. Cụ thể về cấu tạo cột, kích thước và bố trí các loại đèn như sau:

1. Nút giao Km240+480 (Giao giữa Quốc lộ 6 với đường vào UBND huyện Yên  Châu):

+ Trên đường QL6: Bố trí cột đèn tín hiệu cao 6,2m cần vươn 6,0m ở  bên phải các đầu nút giao (cột C3, C7); trên mỗi cột loại này: Thân cột bố trí 01 bộ đèn LED ba màu (xanh – vàng – đỏ), 01 đèn đếm lùi LED, 01 đèn cho người đi bộ LED, 01 bộ đèn mũi tên rẽ phải; trên cần vươn bố trí 02 bộ đèn LED ba màu (xanh – vàng – đỏ) và 02 đèn đếm lùi LED ở mặt trước và mặt sau cột, đường kính các loại đèn 300mm. Bố trí cột đèn tín hiệu cho người đi bộ cao 2,9m ở bên trái các đầu nút giao (cột C2, C4, C6, C8); trên mỗi cột loại này bố trí 01bộ đèn cho người đi bộ LED, đường kính 300mm.

+ Trên đường nội thị (đường phụ): Bố trí cột đèn tín hiệu cao 6,2m cần vươn 4,0m ở  bên phải các đầu nút giao (cột C1, C5). Trên mỗi cột loại này: Thân cột bố trí 01 bộ đèn LED ba màu (xanh – vàng – đỏ), 01 bộ đèn đếm lùi LED, 01 đèn cho người đi bộ LED; trên cần vươn bố trí 02 bộ đèn LED ba màu (xanh – vàng – đỏ) và 02 đèn đếm lùi LED ở mặt trước và mặt sau cột, đường kính các loại đèn 300mm. Bố trí cột đèn tín hiệu cho người đi bộ cao 2,9m ở bên trái các đầu nút giao (cột C2, C4, C6, C8); trên mỗi cột loại này bố trí 01bộ đèn cho người đi bộ LED, đường kính 300mm.

2. Nút giao Km275+50 (Giao giữa Quốc lộ 6 với đường vào khu dân cư huyện Mai Sơn):

+ Trên đường QL6: Bố trí cột đèn tín hiệu cao 6,2m cần vươn 6,0m ở  bên phải các đầu nút giao (cột C4, C8); trên mỗi cột loại này: thân cột bố trí 01 bộ đèn LED ba màu (xanh – vàng – đỏ), 01 đèn đếm lùi LED, 01 đèn cho người đi bộ LED; trên cần vươn bố trí 02 bộ đèn LED ba màu (xanh – vàng – đỏ) và 02 đèn đếm lùi LED ở mặt trước và mặt sau cột, đường kính các loại đèn 300mm. Bố trí cột đèn tín hiệu cho người đi bộ cao 2,9m ở bên trái các đầu nút giao (cột C1, C5); trên mỗi cột loại này bố trí 01bộ đèn cho người đi bộ LED, đường kính 300mm.

+ Trên đường Hà Văn Ắng: Ở bên phải đầu nút giao bố trí cột đèn cao 3,9m (cột C2 – không cần vươn); trên cột bố trí 01 bộ đèn LED ba màu (xanh – vàng – đỏ), 01 đèn đếm lùi LED, 01 đèn cho người đi bộ LED; đường kính các loại đèn 300mm. Bố trí cột đèn tín hiệu cho người đi bộ cao 2,9m ở bên trái đầu nút giao (cột C3); trên cột bố trí 01bộ đèn cho người đi bộ LED, đường kính 300mm.

– Trên đường Cà Văn Khum: Bố trí cột đèn tín hiệu cao 6,2m cần vươn 4,0m ở  bên phải đầu nút giao (cột C6); trên thân cột bố trí 01 bộ đèn LED ba màu (xanh – vàng – đỏ), 01 đèn đếm lùi LED, 01 đèn cho người đi bộ LED; trên cần vươn bố trí 02 bộ đèn LED ba màu (xanh – vàng – đỏ) và 02 đèn đếm lùi LED ở mặt trước và mặt sau cột, đường kính các loại đèn 300mm. Bố trí cột đèn tín hiệu cho người đi bộ cao 2,9m ở bên trái đầu nút giao (cột C7); trên cột bố trí 01bộ đèn cho người đi bộ LED, đường kính 300mm.

Kết quả thẩm định dự toán xây dựng là: 2.053.997.000 đồng.

Gói thầu giám sát thi công: XDCT Công ty cổ phần DIALUX

Gói thầu thi công xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị Thủ Đô