Tổ chức đấu thầu tuyến xe buýt Bản Cá – Chiềng Mai

Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được Công văn số 308/CV-CTCP  ngày 08/10/2014 của Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La V/v đăng ký mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt Bản Cá – Chiềng Kheo ( Mai sơn). Sau khi xem xét, đối chiếu với các quy định hiện hành về quản lý vận tải hành khách bằng ô tô. Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 1855 /SGTVT-QLVT ngày 16/10/2014 với ý kiến như sau:

 

          1. Ghi nhận việc đơn vị chủ động khảo sát nhu cầu đi lại để mở tuyến Bản Cá – Chiềng Kheo ( Mai Sơn ) là việc làm thiết thực đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân ngày càng cao, cơ bản phù hợp với quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, để đảm bảo theo quy hoạch phê duyệt, trước mắt đề nghị đơn vị điều chỉnh hồ sơ đăng ký mở tuyến từ Bản Cá – Chiềng Mai. Việc kéo dài tuyến đến Xã Chiềng Kheo sẽ được xem xét điều chỉnh sau khi công bố mở tuyến trên cơ sở thực tế nhu cầu đi lại của nhân dân và không ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển khác.

          2. Các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải,  có nhu cầu tham gia khai thác trên tuyến gửi hồ sơ về Sở Giao thông vận tải trước ngày 25/10/2014 để tổ chức đấu thầu theo quy định./.