Dự án cải tạo nâng cấp QL37 (Giai đoạn 2) Gia Phù Cò Nòi, tỉnh Sơn La

Dự án cải tạo nâng cấp QL37 (Giai đoạn 2) Gia Phù Cò Nòi, tỉnh Sơn La; gói thầu số 06 đoạn Km446 – Km454+500.

Vị trí Huyện Bắc Yên, Yên Châu và Mai Sơn
Quy Mô cấp hạng Đường Cấp IV miền núi
Ngồn vốn đầu tư Ngân sách nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác
Thời gian thi công 07/12/2013
Thời gian hoàn thành 17/6/2016