Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 05: Xây dựng công trình, Dự án: Đường giao thông Pá Màng – Trung tâm xã Nậm Giôn (Ten Sằng 1), huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Sở GTVT Sơn La đã ban hành quyết định số 137/QĐ-GTVT ngày 20/3/2014 Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 05: Xây dựng công trình, dự án: Đường giao thông Pá Màng – Trung tâm xã Nậm Giôn (Ten Sằng 1), huyện Mường La, tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty xây dựng Thanh Mai và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến Anh.

2. Giá trúng thầu: 30.288.715.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm mười năm nghìn đồng chẵn.

Giá trúng thầu đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định hiện hành.

3. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tháng.

5. Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Sơn La triển khai các bước tiếp theo, tuân thủ pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng.