Triển khai công tác đấu thầu BDTX Quốc lộ giai đoạn 2018-2020 do Sở GTVT Sơn La quản lý

Sở GTVT được Tổng cục đường bộ Việt Nam ủy quyền quản lý 9 tuyến Quốc lộ/671,5km đường, triển khai công tác đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Quốc lộ giai đoạn 2018-2020 hiện này Sở GTVT đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cụ thể như sau :

      Gói thầu số 01 : BDTX cầu và đường trên các Quốc lộ: 37, 32B, 43, 6C năm 2018-2020, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần QLSC&XDCT giao thông II Sơn La-Công ty cổ phần Đường bộ 224 – Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại số 909.

      Gói thầu số 02: BDTX cầu và đường trên các Quốc lộ: 4G, 12, 279,279D, 6B năm 2018-2020, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La và Công ty TNHH An Lộc.

      Gói thầu số 03: BDTX cầu Pá uôn, Tạ Khoa, Vạn Bú, Hua Trai năm 2018-2020, nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại số 909.

     Sở Giao thông vận tải Sơn La xin trân trọng thông báo.

Tuấn Ngọc