Biển báo giao thông hài hước khắp thế giới

Nhiều người tham gia giao thông đã phì cười khi nhìn thấy biển khuyến cáo đi nhầm đường, cần quay lại ở Australia hoặc biển báo còn cách bốt điện thoại khẩn cấp 174km ở Anh, …

Một biển báo giao thông ở Pecica, Romania nhắc nhở các tài xế về những kẻ say rượu. (Ảnh huanqiu.com)
Một biển báo giao thông ở Pecica, Romania nhắc nhở các tài xế về những kẻ say rượu. (Ảnh huanqiu.com)
Biển cảnh báo về các bông tuyết ở Windach, Đức. (Ảnh huanqiu.com)
Biển cảnh báo về các bông tuyết ở Windach, Đức. (Ảnh huanqiu.com)
Biển báo
Biển báo “miền đất của đĩa bay” tại Montreal, Canada. (Ảnh huanqiu.com)
Một biển báo ở Anh về bốt gọi điện thoại khẩn cấp còn cách địa điểm hiện tại tới 174km. (Ảnh: Guy Sports)
Một biển báo ở Anh về bốt gọi điện thoại khẩn cấp còn cách địa điểm hiện tại tới 174km. (Ảnh: Guy Sports)
Một biển báo giao thông ở South Carolina, Mỹ chỉ hướng hai thị trấn ngược nhau: Thịnh vượng và Clinton. (Ảnh huanqiu.com)
Một biển báo giao thông ở South Carolina, Mỹ chỉ hướng hai thị trấn ngược nhau: Thịnh vượng và Clinton. (Ảnh huanqiu.com)
Hình mặt cười trên một biển báo giao thông bên ngoài Điện Buckingham, London, Anh. (Ảnh huanqiu.com)
Hình mặt cười trên một biển báo giao thông bên ngoài Điện Buckingham, London, Anh. (Ảnh huanqiu.com)
Biển báo giao thông
Biển báo giao thông “Thủ đô Vientiane không thuốc lá” ở Lào. (Ảnh huanqiu.com)
Một biển báo về
Một biển báo về “quê hương của những cặp sinh đôi” ở Igbo-Ora, Nigeria. (Ảnh huanqiu.com)
Một tấm biển cảnh báo người điều khiển giao thông đi sai đường và nên quay trở lại rất phổ biến tại các đường nhánh ở Brisbane, Australia. (Ảnh: Guy Sports)
Một tấm biển cảnh báo người điều khiển giao thông đi sai đường và nên quay trở lại rất phổ biến tại các đường nhánh ở Brisbane, Australia. (Ảnh: Guy Sports)

 

Một biển giao thông ở Polokwane, Nam Phi viết:
Một biển giao thông ở Polokwane, Nam Phi viết: “Chúng tôi không thể chờ được nữa. Hãy tiến nhanh năm 2010”.