Tổ chức đấu thầu tuyến xe buýt Bản Cá – Chiềng Mai

Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được Công văn số 308/CV-CTCP  ngày 08/10/2014 của Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La V/v đăng ký mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt Bản Cá – Chiềng Kheo ( Mai sơn). Sau khi xem xét, đối chiếu với các quy […]

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 05: Xây dựng công trình, Dự án: Đường giao thông Pá Màng – Trung tâm xã Nậm Giôn (Ten Sằng 1), huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Sở GTVT Sơn La đã ban hành quyết định số 137/QĐ-GTVT ngày 20/3/2014 Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 05: Xây dựng công trình, dự án: Đường giao thông Pá Màng – Trung tâm xã Nậm Giôn (Ten Sằng 1), huyện Mường La, tỉnh Sơn La với những nội dung chính như […]