Tổ chức giao thông trên đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La

Thực hiện Công văn số 12869/BGVT-KCHT ngày 02/12/2023 về việc tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ đi qua nội thị thành phố Sơn La và Công văn số 4794/UBND-KT ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La.Trên cơ sở nội dung thống nhất tại Biên bản làm việc 28/12/2022. Sở Giao thông vận […]

Điều chuyển một số đoạn tuyến quốc lộ cũ (đã có các đoạn tuyến mới thay thế) về địa phương quản lý

Thực hiện Công văn số 10069/BGTVT-KCHT ngày 29/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải về điều chỉnh các đoạn tuyến quốc lộ (cũ) về địa phương để thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng. Căn cứ các quy định về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường […]

Dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 100% các tuyến cao tốc sẽ áp dụng hình thức thu phí tự động hay còn gọi là thu phí không dừng từ ngày 01/8/2022. Trên địa bàn tỉnh Sơn La nhiều tổ chức cá nhân đang rất quan tâm đến việc triển khai nộp phí tự […]

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ

Căn cứ Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng […]

Kế hoạch đảm bảo giao thông, tổ chức vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022

Thực hiện Công văn số 3466/BGTVT-ATGT ngày 08/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2022. Nhằm đảm bảo giao thông, tổ chức vận tải hành khách phục vụ tốt nhu cầu đi […]