Điều chuyển một số đoạn tuyến quốc lộ cũ (đã có các đoạn tuyến mới thay thế) về địa phương quản lý

Thực hiện Công văn số 10069/BGTVT-KCHT ngày 29/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải về điều chỉnh các đoạn tuyến quốc lộ (cũ) về địa phương để thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng. Căn cứ các quy định về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ. Theo đề xuất của Sở GTVT, Ngày 11/10/2022 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3895/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải điều chuyển các quốc lộ trên địa bàn, cụ thể như sau:

Tiếp nhận về địa phương quản lý 09 đoạn tuyến QL.6 cũ tổng chiều dài 8,56Km

trong đó: đoạn tuyến dài 4,2Km là đèo Sơn La (cũ), đoạn tuyến dài 2,11Km là đèo Pha Đin (cũ) và 07 đoạn tuyến ngắn cục bộ tổng chiều dài 2,25Km. Sau khi các đoạn tuyến QL.6 được điều chuyển về địa phương, UBND tỉnh Sơn La giao UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý, bảo trì đối với hệ thống đường địa phương theo quy định.

Trung Kiên