Thông báo về việc đưa phà Vạn Yên trên Quốc lộ 43 vào hoạt động trở lại

Hiện nay mực nước lòng hồ tại bến phà Vạn Yên đạt cos 98m đảm bảo đủ điều kiện đưa phà vào hoạt động. Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo kể từ 09 giờ 00 phút, ngày 28/7/2023 bến phà Vạn Yên trên QL.43 tiếp tục hoạt động trở lại bình thường. Trong quá trình vận hành, khai thác phà Vạn Yên yêu cầu Công ty cổ phần QLSC và XDCT giao thông II Sơn La thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quy trình vận hành phà

Sau khi xem xét Công văn số 237/KHKD-GT2 ngày 28/7/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La về việc cho phép phà Vạn Yên trên quốc lộ 43 hoạt động trở lại. Sở Giao thông vận tải Sơn La ban hành Thông báo số 2279/TB-SGTVT ngày 28/7/2023 về việc đưa phà Vạn Yên trên Quốc lộ 43 vào hoạt động trở lại, như sau:

Trong quá trình vận hành, khai thác phà Vạn Yên yêu cầu Công ty cổ phần QLSC và XDCT giao thông II Sơn La thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quy trình vận hành phà: Bố trí đầy đủ lực lượng bán vé, soát vé, điều khiển giao thông; trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ đảm bảo an toàn vượt sông như phao cứu hộ, áo phao, hộp dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân… Hướng dẫn, sắp xếp người và phương tiện qua phà theo đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La quan tâm phối hợp tuyên truyền nội dung văn bản này tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện. Đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác bến xe thông báo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biết để thực hiện.

Sở Giao thông vận tải Sơn La trân trọng thông báo.