Tổ chức giao thông trên đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La

Thực hiện Công văn số 12869/BGVT-KCHT ngày 02/12/2023 về việc tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ đi qua nội thị thành phố Sơn La và Công văn số 4794/UBND-KT ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La.Trên cơ sở nội dung thống nhất tại Biên bản làm việc 28/12/2022. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La triển khai phương án tổ chức giao thông trên đoạn tuyến Km104+130 – Km105+750, QL.279D (đường Chu Văn Thịnh), như sau:

Thay đổi nội dung cấm đỗ xe trên tuyến đường thành cấm đỗ xe theo khung giờ: 7h-8h và 17h-18h hằng ngày.  Hiện đã hoàn thành lắp đặt các biển báo hiệu P.131a “Cấm đỗ xe” và kèm theo biển phụ biểu thị thời gian cấm đỗ S.508 trong các khung giờ 7h-8h, 17h-18h quy định đối với các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến.

Để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng tránh các vi phạm về đỗ xe trong các giờ cấm đỗ (7h-8h, 17h-18h) trên đoạn Km104+130 – Km105+750, QL.279D (đường Chu Văn Thịnh), Sở GTVT trân trọng đề nghị UBND thành phố Sơn La, Công an thành phố quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, người dân trên địa bàn được biết và thực hiện theo đúng quy định.

Trung Kiên