Công bố tên, mã số bến xe khách trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 09/06/2011 Sở giao thông vận tải Sơn La đã ban hành quyết định số 269/QĐ-SGTVT về việc công bố tên và mã số bến xe khách trên địa bàn tỉnh Sơn La. Với tổng số lượng bến là 53 bến. Căn cứ vào công bố này các đơn vị quản lý bến triển khai hoàn thiện để đạt cấp hạng. sau khi đạt Báo cáo Sở để công bố đưa vào hoạt động.

TT

Tên Bến xe

Địa điểm

Mã số bến

I

Thành phố Sơn La

 

 

1

Bến xe khách thành phố Sơn La

Tổ 1, Phường Quyết Tâm

11

2

Bến xe khách Nà Sản

Tiểu khu Nà Sản (Km284, QL.6)

12

3

Bến xe khách Chiềng Ngần

Khu đô thị Chiềng Ngần

13

4

Bến xe khách Chiềng Xôm

Trung tâm xã Chiềng Xôm

14

II

Huyện Mường La

 

 

1

Bến xe khách Mường La

Thị Trấn Ít Ong

18

2

Bến xe khách Pi Toong

Trung tâm xã Pi Toong

19

3

Bến xe khách Chiềng Lao

Trung tâm xã Chiềng Lao

20

4

Bến xe khách Mường Bú

Trung tâm xã Mường Bú

21

5

Bến xe khách Ngọc Chiến

Trung tâm xã Ngọc Chiến

22

6

Bến xe khách Chiềng Hoa

Trung tâm xã Chiềng Hoa

23

III

Huyện Quỳnh Nhai

 

 

1

Bến xe khách Quỳnh Nhai

Thị trấn Phiêng Lanh

30

2

Bến xe khách Mường Giôn

Trung tâm xã Mường Giôn

31

3

Bến xe khách Chiềng Khay

Trung tâm xã Chiềng Khay

32

4

Bến xe khách Nậm Ét

Trung tâm xã Nậm Ét

33

IV

Huyện Thuận Châu

 

 

1

Bến xe khách Thuận Châu

Trung tâm huyện Thuận Châu

37

2

Bến xe khách Phỏng Lái

Trung tâm xã Phỏng Lái

38

3

Bến xe khách Tông Lạnh

Trung tâm xã Tông Lạnh

39

4

Bến xe khách Cò Mạ

Trung tâm xã Cò Mạ

40

V

Huyện Sông Mã

 

 

1

Bến xe khách Sông Mã

Thị trấn Sông Mã

46

2

Bến xe khách Chiềng Khương

Trung tâm xã Chiềng Khương

47

3

Bến xe khách Nậm Ty

Trung tâm xã Nậm Ty

48

4

Bến xe khách Mường Lầm

Trung tâm xã Mường Lầm

49

VI

Huyện Sốp Cộp

 

 

1

Bến xe khách Sốp Cộp

Thị trấn Sốp Cộp

55

2

Bến xe khách Mường Lạn

Trung tâm xã Mường Lạn

56

3

Bến xe khách Mường Lèo

Trung tâm xã Mường Lèo

57

VII

Huyện Mai Sơn

 

 

1

Bến xe khách Mai Sơn

Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

61

2

Bến xe khách Cò Nòi

Khu đô thị mới Cò Nòi

62

3

Bến xe khách Chiềng Sung

Trung tâm xã Chiềng Sung

63

4

Bến xe khách Mường Chanh

Trung tâm xã Mường Chanh

64

5

Bến xe khách Chiềng Nơi

Trung tâm xã Chiềng Nơi

65

6

Bến xe khách Phiêng Pằn

Trung tâm xã Phiêng Pằn

66

7

Bến xe khách Tà Hộc

Cảng Tà hộc, huyện Mai Sơn

67

VIII

Huyện Yên Châu

 

 

1

Bến xe khách Yên Châu

Thị trấn Yên Châu

73

2

Bến xe khách Nà Khái

Bản Nà Khái (Km253+700,QL6)

74

3

Bến xe khách Chiềng On

Trung tâm xã Chiềng On

75

4

Bến xe khách Phiêng Khoài

Trung tâm xã Phiêng Khoài

76

IX

Huyện Mộc Châu

 

 

1

Bến xe khách Mộc Châu

Thị trấn Mộc Châu

82

2

Bến xe khách Thảo Nguyên

Thị trấn Thảo Nguyên

83

3

Bến xe khách Xuân Nha

Trung tâm xã Xuân Nha

84

4

Bến xe khách Vân Hồ

Trung tâm xã Vân Hồ

85

5

Bến xe khách Tân Lập

Trung tâm xã Tân Lập

86

6

Bến xe khách Chiềng Sơn

Trung tâm xã Chiềng Sơn

87

7

Bến xe khách Tô Múa

Trung tâm xã Tô Múa

88

8

Bến xe khách Nà Mường

Trung tâm xã Nà Mường

89

9

Bến xe khách Mường Tè

Trung tâm xã Mường Tè

90

10

Bến xe khách Lóng Sập

Trung tâm xã Lóng Sập

91

11

Bến xe khách Song Khủa

Trung tâm xã Song Khủa

92

X

Huyện Phù Yên

 

 

1

Bến xe khách Phù Yên

Thị trấn Phù Yên

101

2

Bến xe khách Vạn Yên

Bến Phà Vạn Yên, huyện Phù Yên

102

3

Bến xe khách Mường Do

Trung tâm xã Mường Do

103

XI

Huyện Bắc Yên

 

 

1

Bến xe khách Bắc Yên

Thị trấn Bắc Yên

111

2

Bến xe khách Song Pe

Trung tâm xã Song Pe

112

3

Bến xe khách Làng Chếu

Trung tâm xã Làng Chếu

113