Công bố Quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020

Ngày 16/10/2012 Sở GTVT Sơn La đã có thông báo Số: 945 /TB-SGTVT công bố Quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

 1. Phạm vi Quy hoạch: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng Quy hoạch: Mạng lưới giao thông đường bộ địa phương, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và đường dẫn ra vảo các cửa hàng xăng dầu hai bên đường đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh;

3. Quy mô và hình thức nút giao đấu nối vào Quốc lộ: Được xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế.

4. Thời gian thực hiện quy hoạch: Từ năm 2012 đến năm 2020.

5. Vị trí Quy hoạch các điểm đấu nối vào QL.279, QL.4G, QL.37, QL.43, QL.32B và QL.6

6. Các chủ công trình, dự án được giao sử dụng các điểm đấu nối thuộc Quy hoạch: Phải căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để lập, gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của các điểm đấu nối và cấp phép theo quy định.