Hưởng ứng cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV, năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-UBATGTQG -ngày 25/12/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ IV năm học 2018-2019, đính kèm thể lệ cuộc thi. Ban ATGT tỉnh hưởng ứng đưa thông tin về cuộc thi trên địa bàn tỉnh như sau:

 

– Đơn vị tổ chức: Cuộc thi do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức.

– Hình thức triển khai: Cuộc thi được tổ chức trên internet tại địa chỉ website: http://giaothonghocduong.com.vn.

– Cuộc thi có 03 vòng thi: Vòng thi cấp trường, Vòng thi cấp tỉnh và Vòng thi toàn quốc; trong đó: Vòng thi toàn quốc thi tập trung tại một tỉnh/thành phố sẽ được ban tổ chức thông báo sau (bao gồm những thí sinh đạt giải nhất Vòng thi cấp tỉnh) kết hợp cùng Lễ tổng kết cuộc thi.

Nội dung thi: Tìm hiểu các kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Mỗi cấp học sẽ có bộ đề thi riêng.

– Đối tượng dự thi: Là học sinh bậc Trung học cơ sở và bậc Trung học phổ thông trên toàn quốc.

– Thời gian thi: Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 5 năm 2019.

– Hình thức triển khai: Cuộc thi được tổ chức trên internet tại địa chỉ website: http://giaothonghocduong.com.vn

 Đề nghị các tổ chức cá nhân nhiệt tình tham gia, hưởng ứng cuộc thi.

Văn Phòng Ban ATGT