Thông báo giá cước vận tải tuyến cố định của Công ty Cổ phần xe khách Sơn La

Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo Giá cước vận tải hành khách tuyến cố định của Công ty Cổ phần xe khách Sơn La cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

– Tên tuyến: Phù Yên – Cống Tráng (Hải Dương)

– Loại xe: Xe thường 29 ghế

– Giá cước: 140.000,đồng/lượt

– Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/8/2018

 Sở Giao thông vận tải Sơn la trân trọng thông báo.

Xuân Thành