Thông báo giá cước vận tải tuyến cố định của Công ty Cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La

Do điều chỉnh biểu đồ, hành trình tuyến buýt Bản Cá – Cò Nòi được điều chỉnh hành trình, cự ly tuyến kéo dài từ 42,5 lên 49,5Km, Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo giá cước vận tải tuyến buýt Bản Cá – Cò Nòi của Công ty Cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

  – Tuyến vận tải: Bản Cá – Cò Nòi

  – Giá cước toàn tuyến: 28.000,đồng

  – Giá vé chặng 0- 10 Km: 6.000,đồng

  – Giá vé tháng:

  + Đối với học sinh, sinh viên

            . Chặng ngắn: 145.000,đồng

            . Toàn tuyến: 260.000,đồng

  + Đối tượng khác

            . Chặng ngắn: 195.000,đồng

            . Toàn tuyến: 335.000,đồng

   – Thời gian áp dụng: Từ ngày 29/11/2018

  Sở Giao thông vận tải Sơn La trân trọng thông báo.

Xuân Thành