Thông báo Triển khai thực hiện sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một của quốc gia

Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo triển khai thực hiện sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công  trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một của quốc gia:

Thực hiện công văn 11726/BGTVT-TTCNTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải V/v triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

1. Kể từ ngày 01/11/2018, Bộ Giao thông vận tải  triển khai chính thức giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, gồm các nhóm thủ tục:

      – Nhóm thủ tục vận tải quốc tế Việt Nam – Lào.

      – Nhóm thủ tục vận tải quốc tế Việt Nam – Campuchia.

      – Nhóm thủ tục vận tải quốc tế Việt Nam – Campuchia – Lào.

 2. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đăng ký tài khoản tại địa chỉ website: https://vnsw.gov.vn/ đăng nhập tài khoản tại địa chỉ website: http://103.248.160.33/login  để lựa chọn nơi cấp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Hoặc có nhu cầu tư vấn về thủ tục và cách thức đăng nhập liên hệ với Sở Giao thông vận tải Sơn La, số điện thoại: 02123.855.657 (trong giờ hành chính), 0974.460.155 (ngoài giờ hành chính).

          Sở Giao thông vận tải Sơn La trân trọng thông báo./.

Tuấn Ngọc