Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng phương tiện có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn

Kể từ ngày 01/7/2018, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi sử dụng phương tiện có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phương tiện phải được gắn phù hiệu xe tải theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

     Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe tải,

     Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo:

     Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe tải qua mạng internet tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 04 của Bộ Giao thông vận tải (qlvt.mt.gov.vn) hoặc trực tiếp đến Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, số 01 đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La) hoặc gọi điện đến số điện thoại 02123.855657 để được tư vấn, hướng dẫn hồ sơ cấp phép theo quy định.

     Sở Giao thông vận tải Sơn La trân trọng thông báo./.

     File tham khảo: Tải về

Tuấn Ngọc