Điều chỉnh điểm đầu tuyến xe buýt Sơn La – Thuận Châu

Trên cơ sở đề nghị tại Công văn số 426/CV-CTCP ngày 28/11/2014 của Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La, Công văn số 343/CV-CTCP ngày 28/11/2014 của Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La V/v khảo sát điều chỉnh điểm đầu  tuyến xe buýt Sơn La – Thuận […]

Thông báo biểu trưng (logo) và mầu sơn của xe Taxi

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã có thông báo số 1608/SGTVT-TB ngày 18 tháng 11 năm 2013 về mầu màu sơn và biểu trưng (logo) của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách […]

Thông báo: đăng ký biểu trưng (logo) và mầu sơn của xe buýt

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã ban hành Thông báo số 1545/SGTVT-TB ngày 06 tháng 11 năm 2013 về màu sơn và biểu trưng (logo) của các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng […]

Các tuyến Buýt

         Vận tải khách công cộng bằng xe buýt là hoạt động vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định có điểm đầu, điểm cuối, các điểm dừng đón, trả khách theo quy định và xe chạy theo biểu đồ vận hành trong phạm vi nội thành, nội thị hoặc giữa hai tỉnh […]