Thông báo màu sơn đặc trưng xe buýt tuyến Sơn La – Quỳnh Nhai của Công ty cổ phần xe khách Sơn La

Sở Giao thông vận tải Sơn La Thông báo màu sơn đặc trưng xe buýt tuyến Sơn La – Quỳnh Nhai của Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La như sau:

 

Căn cứ các quy định pháp lý hiện hành về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

     Xét Giấy đăng ký màu sơn của xe buýt số 296/ĐK-CTCP ngày 17/8/2018 của Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La.

     – Đơn vị khai thác tuyến: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La

     – Tên tuyến buýt: Sơn La – Quỳnh Nhai.

     – Màu sơn đặc trưng: Trắng, xanh (Sườn thân trên của xe sơn màu trắng, phần ngang thân dưới xe sơn màu xanh, nóc xe sơn màu trắng).

     Sở Giao thông vận tải Sơn la trân trọng thông báo.

Tuấn Ngọc