Thông báo: đăng ký biểu trưng (logo) và mầu sơn của xe buýt

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã ban hành Thông báo số 1545/SGTVT-TB ngày 06 tháng 11 năm 2013 về màu sơn và biểu trưng (logo) của các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt như sau:

1. Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La

Biểu trưng (logo): Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La;

Mầu Sơn đặc trưng: Vàng – Đỏ;

Số ĐT: 0223 759 899 – 0223 856 868 – 0223 759 898.

2. Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La

Biểu trưng (logo): Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La;   

Mầu Sơn đặc trưng: Vàng – Đỏ;

Số ĐT: 0223 853 097.

Sở Giao thông vận tải Sơn La Thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt, các cơ quan, ban, ngành và hành khách có nhu cầu đi lại được biết, để thuận tiện theo dõi, giám sát và kiểm tra các đơn vị thực hiện./.