Thông báo biểu trưng (logo) và mầu sơn của xe Taxi

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã có thông báo số 1608/SGTVT-TB ngày 18 tháng 11 năm 2013 về mầu màu sơn và biểu trưng (logo) của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi như sau:

1. Công ty TNHH Thương mại Thành Lâm

Biểu trưng (logo): Taxi Sao Xanh;

Mầu Sơn đăng ký: mầu Trắng;

Số ĐT: 0226 26 26 26.

2. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Linh Sơn

Biểu trưng (logo): Taxi Xanh;

Mầu Sơn đăng ký: mầu Xanh;

Số ĐT: 0223 83 83 83.

3. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hiền Doanh

Biểu trưng (logo): Taxi Sơn La;

Trang trí màu sơn đặc trưng: viền kẻ Caro Xanh – Trắng;

Số ĐT: 0223 75 75 75.

4. Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La

Biểu trưng (logo): Taxi Nhất Sơn;

Trang trí màu sơn đặc trưng: viền mầu Vàng;

Số ĐT: 0223 789 789.

5. Công ty TNHH Taxi Thảo Nguyên

Biểu trưng (logo): Taxi Thảo Nguyên;

Mầu Sơn đăng ký: màu Bạc (Viền Xanh);

Số ĐT: 0223 86 86 86.

6. Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh Tổng Hợp

Biểu trưng (logo): Taxi Mộc Châu;

Mầu Sơn đăng ký: mầu Ghi (Viền tím);

Số ĐT: 0223 568 568.

7. Công ty cổ phần du lịch Hương Sen

Biểu trưng (logo): Son La Taxi;

Trang trí màu sơn đặc trưng: viền hai vạch đỏ trên nền Vàng;

Số ĐT: 0223 567 567 (Địa bàn thành phố Sơn La);

Số ĐT: 0223 566 567 (Địa bàn huyện Mộc Châu).

8. Công ty cổ phần dịch vụ Thanh Hương 888

          Biểu trưng (logo): Thanh Hương Taxi;

          Trang trí màu sơn đặc trưng: viền màu đỏ;

          Số ĐT: 0223 645 645.

9. Công ty TNHH Thương mại và Du lịch 8787

           Biểu trưng (logo): Taxi 8787;

Trang trí màu sơn đặc trưng: viền màu đỏ kẻ chỉ Vàng;

Số ĐT: 0223 87 87 87.

Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, các cơ quan, ban, ngành và hành khách có nhu cầu đi lại được biết để thuận tiện theo dõi, giám sát và kiểm tra các đơn vị thực hiện./.