DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐBGT NĂM 2013

Sở GTVT vừa ban hành quyết định số: 192/QĐ-SGTVT ngày 10/5/2013 giao nhiệm vụ cho Các doanh nghiệp tổ chức thực hiện công tác đảm bảo giao thông bước 1 trên tuyến đường được giao đúng theo quy định tại thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải và quy định […]

Gói số 11: Xây lắp đoạn Km9+485-Km18+556

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 107, đoạn Km0-Km30 (Chiềng Pấc – Phiêng Lanh), huyện Quỳnh Nhai và Thuận Châu tỉnh Sơn La bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng công trình giao thông Sơn La