DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐBGT NĂM 2013

Sở GTVT vừa ban hành quyết định số: 192/QĐ-SGTVT ngày 10/5/2013 giao nhiệm vụ cho Các doanh nghiệp tổ chức thực hiện công tác đảm bảo giao thông bước 1 trên tuyến đường được giao đúng theo quy định tại thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải và quy định của Sở GTVT Sơn La.

 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP

 THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐBGT NĂM 2013 TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ, ĐƯỜNG TỈNH DO SỞ GTVT QUẢN LÝ

1. Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông: 30Km

– ĐT.110 (đoạn Mai Sơn-Tà Hộc ), L = 30Km.

– Điện thoại liên hệ, Fax:         0223.852.953

2. Công ty Cổ phần xây dựng CTGT Sơn La: 94Km, bao gồm

– ĐT.108 (đoạn Thuận Châu-Cò Mạ), L = 40Km.

– ĐT.110:    + Đoạn Hát Lót-Chiềng Sung, L = 23Km.

                   + Đoạn Nà Bó-Mường Bú, L = 31Km .

– Điện thoại liên hệ, Fax:         0223.852.699

3. Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng: 113Km, bao gồm

– ĐT.108 (đoạn Pa Hốc-Co Tòng-Bó Sinh), L = 29Km.

– ĐT.116, L = 84Km.

– Điện thoại liên hệ, Fax: 0913.252.358

4. Công ty Cổ phần xây dựng Trường Giang: 99Km, bao gồm

– QL.43 (đoạn Pa Háng-Lóng Sập), L = 32Km

– ĐT.102, L = 45Km.

– ĐT.104, L = 22Km.

– Điện thoại liên hệ, Fax:         0223.853.495

5. Công ty TNHH An LộcSông Mã: 151Km, bao gồm

– QL.4G (đoạn Sông Mã-Sốp Cộp), L = 32Km.

– ĐT.105, L = 64Km.

– ĐT.115, L = 55Km.

– Điện thoại liên hệ, Fax:         0223.837.171

6. Liên doanh Công ty TNHH Trường Sinh và Công ty XNK nông lâm sản  Long Nhàn: 32Km, bao gồm

– ĐT.103:    + Đoạn Yên Sơn-Nà Cài, L = 24Km.

                   + Đoạn Chiềng Sàng-Bó Phương, L = 8Km.

– Điện thoại liên hệ, Fax:         0223.758.268

7. DNTN Xây dựng Duy Liêm: 40Km, bao gồm

– ĐT.106 (đoạn TT Mường La-Chiềng Lao), L = 40Km

– Điện thoại liên hệ, Fax:         0223.852.659

 8. Công ty CP quản lý và XDGT I Sơn La: 325Km, bao gồm

– QL.279, L = 55Km.

– QL.4G (đoạn Sơn La-Sông Mã), L = 90Km.

– ĐT.106 (đoạn Sơn La-TT Mường La), L = 31Km.

– ĐT.107, L = 33Km.

– ĐT.109, L = 17Km.

– ĐT.113, L = 50Km.

– ĐT.117, L = 37Km.

– ĐT.118, L = 12Km.

– Điện thoại liên hệ:

+ Tại trụ sở công ty:                                   0223.753.993

+ Trung tâm QLĐB khu vực Sông Mã:      0223.836.184

+ Trung tâm QLĐB khu vực Thành phố:   0223.857.841

9. Công ty CP quản lý sửa chữa và XDCTGT II Sơn La: 362Km, bao gồm

– QL.32B, L = 11Km.

– QL.37, L = 107Km.

– QL.43 (đoạn Gia Phù-Vạn Yên), L = 27Km.

– ĐT.101, L = 50Km.

– ĐT.103: Đoạn Tà Làng –Cò Nòi, L = 60Km.

– ĐT.112, L = 37Km.

– ĐT.114, L = 70Km.

– Điện thoại liên hệ:

+ Tại trụ sở công ty:                                   0223.863.038

+ Trung tâm QLĐB khu vực Phù Yên:       0223.863.038

+ Trung tâm QLĐB khu vực Mộc Châu:    0963.018.116.