Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công trong năm 2017

Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công trong năm. Danh sách các dự án chuẩn bị đầu tư, đang triển khai, đã hoàn thành.

 

STT

Tên dự án

Lĩnh vực chuyên môn

Mục tiêu của dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Nguồn vốn

Tình trạng dự án

1

Cải tạo, nâng cấp đường Kim Chung – Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Giao thông

Xây dựng tuyến đường nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo kế hoạch, phục vụ công tác quản lý biên giới và phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo của vùng; đồng thời tạo điều kiện cho du khách đến thăm quan khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào, qua đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, kiên cường bất khuất của dân tộc, truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào và Sơn La với các tỉnh Bắc Lào

2013-2015

79.314 triệu đồng

Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế – xã hội các vùng) và nguồn ngân sách tỉnh

Đã hoàn thành

2

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 117, đoạn Km 5 – Km19+800 (Bản Mòng – Mường Chanh), tỉnh Sơn La.

Giao thông

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2014-2016

55.161 triệu đồng

Vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương, vốn Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác

Đã hoàn thành