Thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ

Bộ Giao thông vận tải vừa chính thức phát thông báothi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

Theo văn bản này, đối tượng đăng ký dự thi là những người đang giữ chức vụ: Vụ trưởng thuộc Bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các cục thuộc Bộ; Hiệu trưởng các trường ĐH thuộc Bộ, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; Viện trưởng các Viện thuộc Bộ; Chủ tịch HĐTV (HĐQT), Tổng giám đốc các Tổng công ty trực thuộc Bộ; Giám đốc các sở GTVT.

Điều kiện dự thi

Để tham dự thi tuyển các ứng viên phải đáp ứng điều kiện: Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhận xét, đánh giá trong thời hạn 3 năm liên tục trước đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Các ứng viên phải bảo đảm sức khỏe công tác.

Bên cạnh đó, các ứng viên phải có quá trình công tác trong lĩnh vực GTVT ít nhất 10 năm; đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; thành thạo một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc); tốt nghiệp ĐH phù hợp với lĩnh vực công tác; tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp; tốt nghiệp quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên cap cấp; sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

Đặc biệt, về năng lực lãnh đạo, quản lý, các ứng viên phải bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; có năng lực nắm bắt, dự báo tình hình, định ra được mục tiêu, chương trình dài hạn, ngắn hạn của đơn vị đồng thời biết tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, ứng viên phải có năng lực xây dựng tổ chức và sắp xếp nhân sự của đơn vị, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực cá nhân; có năng lực tham mưu, tổ chức, lãnh đạo, quản lý thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành; có năng lực điều hành, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tổ chức đội ngũ công chức trong đơn vị và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ…

Nội dung, hình thức thi tuyển

Người tham gia thi tuyển sẽ được cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt động của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong 3 năm gần đây để tham khảo cho việc xây dựng chương trình hành động; được hướng dẫn về thủ tục bổ nhiệm nếu trúng tuyển; được nhận nhiệm vụ nếu trúng tuyển và được bộ nhiệm.

Về hình thức và nội dung thi tuyển, ứng viên sẽ phải thi viết và bảo vệ chương trình hành động.

Cụ thể, người dự thi phải viết chương trình hành động phát triển Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong 10 năm tới theo hình thức tự luận và không được sử dụng điện thoại, tài liệu trong quá trình làm bài. Thời gian làm bài là 240 phút.

Bài viết chương trình hành động được chấm theo thang điểm 100. Nội dung bài viết tập trung vào các nội dung chính sau: Đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân mặt mạnh, điểm yếu; ưu điểm, tồn tại hạn chế và những thuận lợi, khó khăn của Tổng cục trong 3 năm qua (20 điểm); kế hoạch hoạt động, quy mô phát triển Tổng cục trong 10 năm tới (35 điểm); các biện pháp, giải pháp và đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng cục trong 10 năm tới (45 điểm).

Bên cạnh phần thi viết, các ứng viên còn phải bảo vệ chương trình hành động. Theo sự điều hành của Ban Giám khảo, người dự thi sẽ lần lượt bảo vệ chương trình hành động của mình theo hình thức thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Người dự thi thuyết trình tóm tắt chương trình hành động của mình bằng công cụ trình chiếu Power Point; sau khi người dự thi thuyết trình, các ủy viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi. Điểm bảo vệ chương trình hành động của người dự thi được đánh giá theo thang điểm 100.

Thời lượng để người dự thi thuyết trình chương trình hành động không quá 45 phút. Các ủy viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi và người dự thi trả lời không quá 60 phút/người dự thi. Thời gian nêu câu hỏi của mỗi ủy viên Ban Giám khảo không quá 2 phút.

Thời hạn nhận hồ sơ

Các ứng viên gửi hồ sơ đăng ký dự thi về Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39420185. Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự thi thì gửi qua bộ phận Văn thư của Văn phòng Bộ GTVT.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ 10/3 đến hết ngày 14/3 (nếu chuyển theo đường bưu điện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện).

Bộ Giao thông vận tải dự kiến tổ chức thi tuyển vào tháng 4/2014. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải www.mt.gov.vn