xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành “Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La

Thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục nội dung trình HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quý III năm 2016; Sở Giao thông vận tải xin ý kiến tham gia của các Sở, UBND các huyện, thành phố để hoàn thiện trình […]

Dự thảo

DỰ THẢO DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN